Tel:
Email: info@arbeidsprobleem.nl
Rechten werknemerOngewenste intimiteitenRechten werkgever

Rechten werknemer

Wat zijn de rechten van een werknemer?

Read More

Ongewenste intimiteiten

Hoe ga je het beste om met ongewenste intimiteiten?

Read More

Rechten werkgever

Welke rechten heeft een werkgever?

Read More

Gedwongen ontslag: wat nu?

Huurtoeslag Aanvragen

Ieder werkgever kan op een bepaald moment de beslissing moeten nemen om over te gaan tot gedwongen ontslag van de werknemer. Je kan ontslag krijgen omdat je contract niet wordt verlengd, je tijdens de proeftijd niet voldoet of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook kan je op staande voet worden ontslagen bij bijvoorbeeld diefstal, dronkenschap of wanneer je collega’s hebt mishandeld. De werkgever kan indien er voldoende bewijs is zonder inschakeling van een andere instantie de medewerker ontslaan. Daarnaast zijn er vormen van gedwongen ontslag die vrijwel altijd lopen via de kantonrechter of via het UWV Werkbedrijf. Bijvoorbeeld wanneer je arbeidsongeschikt bent geworden of gedwongen ontslag op bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische gronden, of op persoonlijke gronden.

Bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen

Wanneer een bedrijf financiële problemen heeft waarvan het ernaar uit ziet dat deze niet op korte termijn worden opgelost, dan kunnen werknemers worden ontslagen om bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen. Ook bij een fusie of een reorganisatie waarbij de werkgever is genoodzaakt tot reductie van personeel, kunnen medewerkers de boodschap krijgen dat voor hen gedwongen ontslag is aangevraagd. Andere oorzaken kunnen zijn verhuizing van het bedrijf of wanneer het bedrijf een deel van zijn taken afstoot.

Persoonlijke gronden
Om diverse redenen kan gedwongen ontslag op persoonlijke gronden worden aangezegd. De meest voorkomende reden is dat de werknemer niet goed functioneert. De werkgever moet dit door middel van dossiervorming concreet aantonen. Een verstoorde werkrelatie is dikwijls ook een aanleiding voor gedwongen ontslag. Ook kan het zijn dat je bepaalde werkzaamheden niet kan uitvoeren vanwege gewetensbezwaren. Als er in dat geval binnen het bedrijf voor jou geen mogelijkheid is om aangepast werk te doen, dan kan de werkgever besluiten tot gedwongen ontslag.

Zorgtoeslag aanvragen

Faillissement
Bij een faillissement is meestal sprake van een massaontslag. Als de rechter het bedrijf waarvoor je werkt failliet verklaart, ontslaat de curator alle werknemers. Het UVW of de kantonrechter wordt bij deze vorm van gedwongen ontslag niet ingeschakeld.

Ontslagvergoeding

Als je een gedwongen ontslag krijgt buiten jouw schuld, dan kan je in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. In veel gevallen kan je samen met je werkgever wel tot overeenstemming komen. De hoogte van het bedrag en andere afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Het is raadzaam om vooraf te overleggen met een deskundig financieel adviseur. In de meeste gevallen kan je hiervoor terecht bij de vakbond. Het is belangrijk dat er niets in staat waardoor het recht op een WW-uitkering kan komen te vervallen. Je hebt weinig kans op ontslagvergoeding als de slechtere financiële positie van de organisatie de ontslagreden is. In dat geval doet de werkgever een ontslagaanvraag bij het uitkeringsinstituut werknemersverzekering, het UWV. Je krijgt dan geen ontslag vergoeding. Vanaf de datum dat schriftelijk is vastgelegd dat je dienstverband eindigt, ontvang je een WW-uitkering. Gedwongen ontslag kan ook lopen via de kantonrechter. De datum dat je officieel uit dienst gaat bepaalt de rechter. Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding geldt de ‘kantonrechterformule’. Hierin wordt o.a. meegenomen het aantal dienstjaren bij de werkgever, leeftijd, bruto jaarinkomen en in hoeverre het ontslag verwijtbaar is. De kantonrechter bepaalt de exacte datum van de beëindiging van je dienstverband. Dit kan verschillen met de ontslagdatum van het UWV en dat betekent dat je een periode geen inkomen hebt.

Huurtoeslag Aanvragen
Gedwongen ontslag: wat nu?

Ieder werkgever kan op een bepaald moment de beslissing moeten nemen om over te gaan tot gedwongen ontslag van de werknemer. Je kan ontslag krijgen omdat je contract niet wordt […]

Read More
Omgaan met ongewenste intimiteiten

Wat zijn ongewenste intimiteiten? Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn aanrakingen op seksueel gebied die de werknemer als storend ervaart en een grens van de werknemer overschrijden. Niet […]

Read More
Welke rechten heeft een werkgever?

Een werkgever is dikwijls een organisatie of een onderneming maar kan uiteraard ook een natuurlijk persoon zijn. Zowel de werkgever als werknemer hebben rechten en plichten zodra zij een arbeidsovereenkomst […]

Read More
Welke rechten heeft een werknemer?

Zodra je gaat solliciteren moet je je terdege bewust zijn van zowel je rechten als je plichten. Het loont om je vooraf te informeren over het bedrijf en bijvoorbeeld na […]

Read More
Contact

Voor vragen over Arbeidsproblemen, neem dan altijd contact met ons op. Dit is geheel vrijblijvend en wij helpen waar mogelijk. Wij zijn te bereiken op info@arbeidsprobleem.nl.

Read More