Tel:
Email: info@arbeidsprobleem.nl
Rechten werknemerOngewenste intimiteitenRechten werkgever

Rechten werknemer

Wat zijn de rechten van een werknemer?

Read More

Ongewenste intimiteiten

Hoe ga je het beste om met ongewenste intimiteiten?

Read More

Rechten werkgever

Welke rechten heeft een werkgever?

Read More

Omgaan met ongewenste intimiteiten

Huurtoeslag Aanvragen

Wat zijn ongewenste intimiteiten?

Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn aanrakingen op seksueel gebied die de werknemer als storend ervaart en een grens van de werknemer overschrijden. Niet alleen aanrakingen kunnen als ongewenste intimiteiten worden beschouwd. Ook seksistische opmerkingen zijn op te vatten als ongewenste intimiteiten waar werknemers last van hebben. Binnen de werkomgeving kan het gedrag zowel van een individu als van een groep komen. Het gaat dan om grensoverschrijdende omgangsvormen die niet passen bij de onderlinge verhoudingen, zoals collega’s en leidinggevenden. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat in 56% van de gevallen een collega voor seksuele intimidatie verantwoordelijk is en in 26% een leidinggevende. Ook kunnen ongewenste intimiteiten plaatsvinden met externe contacten, zoals patiënten, cliënten en klanten. Omdat de omgeving van het werk dan minder veilig wordt, zijn de gevolgen van seksuele intimidatie die door een collega of een leidinggevende zijn gepleegd vaak groter dan wanneer een klant hiervoor verantwoordelijk is. Het schaadt het vertrouwen van de werknemer in anderen. Seksuele intimidatie komt in iedere werkomgeving voor, maar in organisaties waar weinig vrouwen werken en in organisaties waar van een sterke hiërarchie sprake is bestaat het grootste risico. Dit betreft sectoren in ziekenhuizen, politie, onderwijs, horeca, transport, zorg en handel. Het gedrag doet zich in allerlei vormen voor, variërend van intieme vragen over het privéleven en seksueel getinte opmerkingen tot opzettelijk aanraken van iemand die dit als storend ervaart.

Zorgtoeslag aanvragen

Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen krijgen met ongewenste intimiteiten te maken?

Eén op de tien werknemers heeft weleens met seksuele intimidatie te maken gehad. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Vooral alleenstaande vrouwen, jonge vrouwen en vrouwen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn vaak het slachtoffer. Vrouwen ervaren gedrag in een andere mate dan mannen als grensoverschrijdend. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat 8 procent van de mannen een hand op hun schouder als een ongewenste intimiteit ervaart, terwijl 26 procent van de vrouwen een dergelijke aanraking als zodanig beschouwt. 31 procent van de mannen vindt het een ongewenste intimiteit wanneer zij worden uitgenodigd voor een zakenreis, tegenover 67 procent van de vrouwen.

Hoe worden werknemers tegen ongewenste intimiteiten beschermd?

Seksuele intimidatie op de werkvloer kan grote gevolgen hebben. Het kan leiden tot problemen met de gezondheid en dus ziekteverzuim – onder slachtoffers bedraagt dit 7 procent, wat boven het landelijk gemiddelde ligt – en bovendien tot ernstige psychische schade zoals een posttraumatische stressstoornis, waardoor een werknemer arbeidsongeschikt kan worden. Ook kan het werk zelf onder seksuele intimidatie lijden, in de vorm van onzeker gedrag, een afname van tevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie en een verhoogd risico op ongevallen. In zowel de Arbowet als in het Burgerlijk Wetboek en in de Wet gelijke behandeling zijn daarom veel regels vastgelegd om ongewenste intimiteiten te bestrijden. De werkgever is verplicht om de werknemer te beschermen tegen seksuele intimidatie door bijvoorbeeld duidelijke gedragsregels op te stellen en ervoor te zorgen dat het personeel deze naleeft en door leidinggevenden te trainen om signalen van

Huurtoeslag Aanvragen
Gedwongen ontslag: wat nu?

Ieder werkgever kan op een bepaald moment de beslissing moeten nemen om over te gaan tot gedwongen ontslag van de werknemer. Je kan ontslag krijgen omdat je contract niet wordt […]

Read More
Omgaan met ongewenste intimiteiten

Wat zijn ongewenste intimiteiten? Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn aanrakingen op seksueel gebied die de werknemer als storend ervaart en een grens van de werknemer overschrijden. Niet […]

Read More
Welke rechten heeft een werkgever?

Een werkgever is dikwijls een organisatie of een onderneming maar kan uiteraard ook een natuurlijk persoon zijn. Zowel de werkgever als werknemer hebben rechten en plichten zodra zij een arbeidsovereenkomst […]

Read More
Welke rechten heeft een werknemer?

Zodra je gaat solliciteren moet je je terdege bewust zijn van zowel je rechten als je plichten. Het loont om je vooraf te informeren over het bedrijf en bijvoorbeeld na […]

Read More
Contact

Voor vragen over Arbeidsproblemen, neem dan altijd contact met ons op. Dit is geheel vrijblijvend en wij helpen waar mogelijk. Wij zijn te bereiken op info@arbeidsprobleem.nl.

Read More