Tel:
Email: info@arbeidsprobleem.nl
Rechten werknemerOngewenste intimiteitenRechten werkgever

Rechten werknemer

Wat zijn de rechten van een werknemer?

Read More

Ongewenste intimiteiten

Hoe ga je het beste om met ongewenste intimiteiten?

Read More

Rechten werkgever

Welke rechten heeft een werkgever?

Read More

Welke rechten heeft een werkgever?

Huurtoeslag Aanvragen

Een werkgever is dikwijls een organisatie of een onderneming maar kan uiteraard ook een natuurlijk persoon zijn. Zowel de werkgever als werknemer hebben rechten en plichten zodra zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. De rechten en plichten zijn genoemd in de arbeidswetgeving. Via de CAO of op individuele basis kunnen aanvullende of afwijkende afspraken worden gemaakt. Individuele afspraken moeten apart zijn vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidstijdenwet

Alle rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer over werktijden zijn vastgelegd in de arbeidstijdenwet. Het doel van deze wet is bij te dragen aan het welzijn, de veiligheid en gezondheid van werknemers bij de uitvoering van hun werk. Hierin kan je vinden hoeveel uur een werknemer achter elkaar mag werken en op welke rusttijden en pauzes de werknemer recht heeft. Voor het werken in nachtdiensten en ploegendienst gelden over het algemeen speciale regels. De werkgever heeft er recht op dat de werknemer gaat werken op de door de werkgever vastgestelde tijden. Wanneer er de mogelijkheid is om flexibel te werken, dan kunnen hier individuele afspraken over worden gemaakt. De werkgever heeft echter altijd het recht om binnen de grenzen van een individuele regeling de werktijden te bepalen. Woon- werkverkeer, dus de tijd die je nodig hebt om van je woning naar je werk te komen, telt niet mee als werktijd. Wanneer je als werknemer een klein contract hebt met een gering aantal uren, dan mag je de werkuren niet verspreid over een aantal dagen invullen. Ook hier kunnen werkgever en werknemer onderling afspraken over maken. In de arbeidstijdenwet is geregeld hoe lang de werknemer achter elkaar kan werken. Wanneer je langer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op 30 minuten pauze of 2 x een kwartier. De werkgever hoeft je tijdens de pauze niet door te betalen omdat het geen deel uitmaakt van je werktijd.

Zorgtoeslag aanvragen

Ziekte

Bij ziekte van de werknemer heeft de werkgever een aantal rechten. De werkgever kan de betaling van het loon opschuiven wanneer hij niet de mogelijkheid krijgt om na te gaan of de werknemer recht heeft op uitbetaling van het salaris. Wanneer de werknemer weigert om medewerking te verlenen aan re-integratie mag de werkgever de salarisbetaling stoppen. Dit is het geval wanneer je aangeboden passende werkzaamheden weigert of niet mee wil doen aan een plan van aanpak om je weer aan de slag te krijgen. De verplichte doorbetaling van het salaris stopt wanneer de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. Het ontslagverbod is dan niet meer geldig en de werkgever mag de arbeidsovereenkomst beëindigen. Via het UWV of de kantonrechter moet hiervoor toestemming worden gevraagd wanneer de beëindiging niet plaats vindt met wederzijds goedvinden. De medewerker krijgt in veel gevallen, volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – WIA – een uitkering. Het soort uitkering dat je krijgt is afhankelijk van de verwachting of je wel of niet weer aan de slag kunt. Wanneer je verwacht op termijn weer aan de slag te kunnen, dan krijg je een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Indien het er naar uit ziet dat je niet meer herstelt, dan krijg je een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Huurtoeslag Aanvragen
Gedwongen ontslag: wat nu?

Ieder werkgever kan op een bepaald moment de beslissing moeten nemen om over te gaan tot gedwongen ontslag van de werknemer. Je kan ontslag krijgen omdat je contract niet wordt […]

Read More
Omgaan met ongewenste intimiteiten

Wat zijn ongewenste intimiteiten? Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn aanrakingen op seksueel gebied die de werknemer als storend ervaart en een grens van de werknemer overschrijden. Niet […]

Read More
Welke rechten heeft een werkgever?

Een werkgever is dikwijls een organisatie of een onderneming maar kan uiteraard ook een natuurlijk persoon zijn. Zowel de werkgever als werknemer hebben rechten en plichten zodra zij een arbeidsovereenkomst […]

Read More
Welke rechten heeft een werknemer?

Zodra je gaat solliciteren moet je je terdege bewust zijn van zowel je rechten als je plichten. Het loont om je vooraf te informeren over het bedrijf en bijvoorbeeld na […]

Read More
Contact

Voor vragen over Arbeidsproblemen, neem dan altijd contact met ons op. Dit is geheel vrijblijvend en wij helpen waar mogelijk. Wij zijn te bereiken op info@arbeidsprobleem.nl.

Read More