Tel:
Email: info@arbeidsprobleem.nl
Rechten werknemerOngewenste intimiteitenRechten werkgever

Rechten werknemer

Wat zijn de rechten van een werknemer?

Read More

Ongewenste intimiteiten

Hoe ga je het beste om met ongewenste intimiteiten?

Read More

Rechten werkgever

Welke rechten heeft een werkgever?

Read More

Welke rechten heeft een werknemer?

Huurtoeslag Aanvragen

Zodra je gaat solliciteren moet je je terdege bewust zijn van zowel je rechten als je plichten. Het loont om je vooraf te informeren over het bedrijf en bijvoorbeeld na te gaan welke cao het bedrijf hanteert, zodat je al een beeld hebt bij wat je kan verwachten. Als je bent aangenomen worden de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Rechten van de werknemer in dienstverband

Je kan recht hebben op een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een contract voor bepaalde tijd kan een specifieke beëindigingsdatum zijn opgenomen of de duur van een bepaald project.

Rechten van de werknemer in proeftijd
De proeftijd is niet afhankelijk van de duur van het dienstverband. Tijdens de proeftijd mogen zowel de werkgever als de werknemer het dienstverband beëindigen zonder rekening te houden met de algemeen geldende regels voor opzegging. De afgesproken proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd. Een proeftijd mag niet langer duren dan twee maanden, bij contracten korter dan twee jaar mag de proeftijd niet langer zijn dan 1 jaar. Tijdens ziekte en vakantie loopt de proeftijd door. Een eventuele beëindigingsmededeling van de werkgever is pas geldig op het moment dat de boodschap je bereikt, dus niet op de datum dat de brief is opgesteld.

Rechten van de werknemer vastgelegd in de Flexwet
De Flexwet biedt werknemers meer zekerheid. Heb je minimaal 3 maanden betaald werk verricht, dan kan je in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst. Je moet dan wel wekelijks hebben gewerkt of minsten 20 uur per maand. De arbeidsovereenkomst moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je de drie voorgaande maanden hebt gewerkt.

Zorgtoeslag aanvragen

Rechten van de werknemer tijdens ziekte
Per 2 maart 1996 is de werkgever verplicht om 1 jaar 70% van het salaris aan de zieke te betalen. Hiervoor wordt het minimumloon als ondergrens gehanteerd. Het maximum dagloon is de bovengrens. Soms is in de CAO of in de individuele overeenkomst vastgelegd dat gedurende 1 jaar het salaris volledig wordt uitbetaald. Om het loon doorbetaald te krijgen moet de werkgever zich gedurende de ziekteperiode houden aan vooraf vastgestelde voorschriften.

Rechten van de werknemer op loonspecificatie
De werknemer heeft recht op een gedetailleerde salarisspecificatie. Hierop moeten de bedragen staan die op het bruto salaris zijn ingehouden. Ook moet het minimumloon van iemand van jouw leeftijd op de loonstrook ten tijde van de uitbetaling van je salaris zijn vermeld.

Rechten van de werknemer op vakantiedagen
Er zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen is een bepaald gegarandeerd minimum van viermaal de vastgestelde arbeidsuren per week. Wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie, blijven de wettelijke vakantie uren staan. Over bovenwettelijke vakantiedagen, dat zijn de dagen bovenop het wettelijke deel, mogen ander afspraken worden gemaakt. De werkgever is verplicht je de wettelijke vakantie dagen op te laten nemen. Hij dient hiervoor rekening te houden met je wensen.

Rechten van de werknemer op eigen werk
De werknemer heeft het recht om de afgesproken werkzaamheden te verrichten. Hoe nauwkeuriger de functie is omschreven, hoe minder misverstanden hierover kunnen ontstaan. Indien de werkgever een goede reden heeft, mag hij op basis van gezagsrecht de functie wijzigen.

Rechten van de werknemer op een aanpassing van de arbeidsduur
Sinds 1 januari 2000 is er een wet die aan de hand van een aantal procedures de werknemer het recht geeft een wijziging aan te brengen in zijn arbeidstijden. Dit kan zowel om een vermindering als een vermeerdering gaan. De werkgever kan op grond van een aantal zwaarwichtige redenen de gevraagde wijzigingen niet toestaan.

Huurtoeslag Aanvragen
Gedwongen ontslag: wat nu?

Ieder werkgever kan op een bepaald moment de beslissing moeten nemen om over te gaan tot gedwongen ontslag van de werknemer. Je kan ontslag krijgen omdat je contract niet wordt […]

Read More
Omgaan met ongewenste intimiteiten

Wat zijn ongewenste intimiteiten? Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn aanrakingen op seksueel gebied die de werknemer als storend ervaart en een grens van de werknemer overschrijden. Niet […]

Read More
Welke rechten heeft een werkgever?

Een werkgever is dikwijls een organisatie of een onderneming maar kan uiteraard ook een natuurlijk persoon zijn. Zowel de werkgever als werknemer hebben rechten en plichten zodra zij een arbeidsovereenkomst […]

Read More
Welke rechten heeft een werknemer?

Zodra je gaat solliciteren moet je je terdege bewust zijn van zowel je rechten als je plichten. Het loont om je vooraf te informeren over het bedrijf en bijvoorbeeld na […]

Read More
Contact

Voor vragen over Arbeidsproblemen, neem dan altijd contact met ons op. Dit is geheel vrijblijvend en wij helpen waar mogelijk. Wij zijn te bereiken op info@arbeidsprobleem.nl.

Read More